آرشیو برچسب ها: عیسی دارایی

ثبت نام کاندیداهای دوره دهم اندیمشک

ثبت نام کاندیداهای دوره دهم اندیمشک

تنور انتخابات در حال گرم شدن

تاکنون دوازده نفر بامراجعه به فرمانداری اندیمشک  ثبت نام نمودند.
امیر حمزه بزرگی معاون فرماندار در این خصوص به خبرنگار اندیمشک فردا گفت :
افرادی که تا یکم آذرماه با مراجعه به فرمانداری اندیمشک و تحویل مدارک ثبت نام نموده اند به ترتیب مراجعه به فرمانداری به شرح زیر می باشند:
فریدون حسنوند
عباس ماکنالی
اکبر رجب زاده
عیسی دارایی
مراد رشنو
ماشا ا…میرعالی
جهانبخش قلاوند
سعادت عبدولی
میر رضا مهرعلیدادی
ناصر ملک آسا
فرشاد مه نگار
امیر حسین نامجو

جهانبخش قلاوند و فریدون حسنوند

عبارس ماکنالی

سردار عیسی دارایی
همچنین وی افزود تاپایان  وقت اداری روز جمعه ساعت ۴/۳۰ ثبت نام ادامه خواهد داشت و فرمانداری اندیمشک  در خدمت کاندیدا های محترمی که تاکنون اقدام به ثبت نام ننموده اند، می باشد.
اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.
خبرنگار اندیمشک فردا صالح بیگی