آرشیو دسته ها: کنکاش خبر

شیوع ویروس پیامکی خطرناک برای گوشی های موبایل

ویروس-موبایل

#فوری| شیوع ویروس پیامکی خطرناک برای گوشی های موبایل: برو تو این کانال ۲ گیگ اینترنت رایگان بگیر

 

اندیمشک فردا/به تازگی یک #ویروس پیامکی خطرناک برای گوشی های موبایل منتشر شده که با ارسال پیامک هایی با مضمون دریافت دو گیگ اینترنت مجانی در یک کانال، گوشی کاربران را آلوده کرده و بعد از نصب به تمام مخاطبان قربانی همین پیامک را ارسال میکند.

 

از ساعاتی پیش یک ویروس پیامکی خطرناک ایرانی در حال انتشار و آلوده کردن گوشی های کاربران است.

این ویروس که با وعده دریافت دو گیگ اینترنت رایگان کاربران را مجاب به کلیک بر روی یک لینک می‌کند، پس از نصب در گوشی کاربر به صورت خودکار شروع به ارسال پیامک با گوشی قربانی کرده و به تمام مخاطبان وی، پیامکی با همین مضمون ارسال می‌کند.

نحوه عملکرد ویروس پیامکی ایرانی

همه چیز از یک پیامک ( اس ام اس – SMS ) شروع می‌شود؛ ابتدا یک پیامک از شخصی که شماره شما را در مخاطبان خود ذخیره کرده دریافت می‌کنید. جالب اینجاست که متن پیامک مورد نظر تکراری نبوده و جملات مختلفی در ویروس قرار داده شده است تا طبیعی جلوه دهد؛ اما محتوی تمام پیامک ها شبیه به هم بوده و یک لینک در آنها قرار دارد. محتوی مورد نظر طوری نوشته شده که علاوه بر خودمانی بودن، وعده ۲ گیگابایت اینترنت رایگان را به کاربر داده و وی را مجاب به کلیک بر روی لینک داخل آن نماید. اما قسمت بد ماجرا این است که شما ممکن است پیامک را از یکی از نزدیکان یا افراد مورد اعتماد خود دریافت کنید؛ اینجاست که کاملا به لینک داخل پیامک اعتماد کرده و آن را باز می‌کنید. صاحب گوشی ارسال کننده پیامک هم از همه جا بی خبر اصلا از این موضوع اطلاع ندارد و گوشی شما به راحتی به این ویروس آلوده خواهد شد. بد تر از همه، درست بعد از نصب ویروس بر روی گوشی شما، خودتان نیز به یکی از انتشار دهندگان این ویروس مبدل خواهید شد!

🔹همانطور که اشاره شده، جملات متفاوتی در پیامک ارسالی توسط ویروس تعریف شده که جهت آشنایی شما با آن، در زیر به چند مورد از آنها اشاره می‌کنیم. (جهت پیشگیری از شیوع ویروس، قسمتی از لینک آلوده حذف شده است)

♦️برو تو این کانال www.sl.qbia…. امتحان کردم دوگیگ اینترنت میدنبیا تو این کانال www.sl.qbia…. امتحان کردم دوگیگ اینترنت هدیه میدنسلام اینجا ۲گیگ اینترنت مجانی میدن من گرفتم برو بگیر www.sl.qbia….
اینها برخی از جملاتی است که این ویروس در قالب پیامک برای آلوده کردن گوشی کاربران ارسال می‌کند؛ به احتمال بسیار زیاد، جملات متعدد و متفاوتی برای این ویروس تعریف شده و حتی ممکن است آدرس لینک نیز تغییر کند، پس لازم است بسیار هوشیار باشید.

🔸درصورتی که پیامکی با این مضمون دریافت کردید، به هیچ وجه لینک داخل آن را باز نکرده و ارسال کننده پیامک رااز آلوده شدن گوشی وی به این ویروس مطلع سازید.
پس از باز کردن لینک چه می‌شود؟

🔹لینک داخل پیامک شما را به یک سایت ارجاع میدهد (تصویر بالا) که پس از ۵ ثانیه آن وب سایت لینک عضویت یک کانال تلگرام را برای شما باز می‌کند (تصویر زیر)، اما عضویت در کانال تلگرامی تنها یک کلک برای گمراه کردن و انحراف ذهن کاربر است تا توسعه دهنده ویروس بدین وسیله هدف شوم خود که همان نصب ویروس بر روی گوشی شماست را عملی سازد. همزمان با باز شدن لینک عضویت در کانال مورد نظر، فایل نصب ویروس هم بر روی گوشی شما دانلود شده و اگر آن را نصب کنید کار تمام است.

🔸جالب است بدانید، این ویروس پس از نصب (که در زمان بسیار کوتاهی انجام می‌شود) هیچگونه آیکونی در منوی گوشی شما ایجاد نخواهد کرد، به همین دلیل بیشتر کاربران اصلا متوجه نصب آن نخواهند شد.

👈بعد از نصب ویروس چه می‌شود؟

🔹پس از اینکه ویروس بر روی گوشی شما نصب شد، گوشی به حال سایلنت رفته و شروع به ارسال پیامک به تمام مخاطبان داخل موبایل شما خواهد کرد. این کار ضمن انتشار ویروس میان مخاطبان صاحب گوشی، هزینه ارسال پیامک سنگینی نیز برای گوشی قربانی به دنبال خواهد داشت!
چگونه ویروس پیامکی را از گوشی خود حذف کنیم ؟

🔸طی بررسی های انجام شده متوجه شدیم که با اینکه آیکون برنامه (ویروس) نصب شده در منوی گوشی قربانی وجود ندارد، اما همچنان می‌توانیم آن را در بخش برنامه های نصب شده (Apps) از منوی تنظیمات (Setting) سیستم عامل اندروید پیدا کرده و از همان منو برنامه را از گوشی حذف کنیم. توجه داشته باشید که ویروس مورد نظر هیچ آیکونی در بخش برنامه های نصب شده ندارد و اگر تعداد برنامه های شما زیاد باشد، ممکن است پیدا کردن آن در لیست اپلیکیشن ها کمی مشکل باشد.

کنکاش خبر اندیمشک فردا
#منتشر_کنید
http://tlgrm.me/Andimeshkefarda

حاکمیت نظام ارزشی تولیدگرا؛ راهکار برون رفت از چالش های حوزه صنعت

چماقی در دست پایداری ها !

دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز
حاکمیت نظام ارزشی تولیدگرا؛
راهکار برون رفت از چالش های حوزه صنعت

چالش های بخش صنعت خود متأثر از چالشهایی بزرگتر
است که سالهاست بخش تولید کشــور را زمینگیر کرده
است. واقعیت آن است که تولید در کشور برخالف ادعاها و
تبلیغات وسیع و انبوه تأکیدات تصمیمگیران و تصمیمسازان
کشور و نیز صدها قانون و مصوبه و بخشنامه و توصیه، اولویت
چندانی در نظام ارزشــی حاکــم بر فرهنگ کشــور ندارد و
بنابراین ریشــه اغلــب چالشهــای موجــود در بخشهای
تولیدی به خصوص صنعت در همین نکته نهفته است.

 

دکتر افقه افزود: در نتیجه در نبود بینش فکری تولیدگرا، نبایــد در انتظار رفع
این چالشهــا در عمل بود. بــه عبارت دیگــر، چالشهای
موجود در بخشهــای تولیدی در کشــور ریشــه در عوامل
غیراقتصــادی دارد و تا زمانی که بســترهای غیراقتصادی
الزم برای رشد تولید فراهم نشــود، هیچ یک از بخشهای
اقتصادی به خصوص بخش صنعت از چالشهای متعدد به
صورت طوالنی مدت رها نخواهد شد. به همین دلیل ظرف
ً سه دهه گذشته، اقدامات صرفا ً اقتصادی و پراکنده که عمدتا
با تزریق درآمدهای نفتی در مقاطع مختلف صورت گرفته،
تنها نقش مسکن داشته و هرگز چالشهای جدی بخشهای
تولیــدی را از بیــن نبردهانــد. در واقــع در نبود بســترهای
ً غیراقتصادی مناسب برای رشد اقتصادی، اقدامات صرفا
اقتصادی برای رفع چالشهای تولید مانند پاشیدن بذر در
زمین شورهزار اســت.برای خروج بخش تولید به خصوص
بخش صنعت از چرخه باطل رکود، فضای ارزشی حاکم بر
جامعه باید براساس اولویت تولید و رفاه جامعه تغییر کند.
در شرایط فعلی، اگرچه توجه به تولید و اشتغال در سخنان
تصمیمگیران و مسئوالن مکرر شنیده میشود اما در عمل
عالقهای به فراهم کردن الزامات رشد و رونق تولید و اشتغال
دیده نمیشــود. حــال آن که طبــق آموزههای دینــی و نیز
مطالعات علمی و تجربی، فقر و تنگدستی منشأ بسیاری از
انحرافات اجتماعی و دینی است. بنابراین میتوان عوامل و
اقداماتی که فقر را کاهش میدهد در زمره عبادت تلقی کرد
و در مقابل عواملی که فقر و نابرابری را در جامعه گســترش
می دهند باید گناه تلقی شوند. اگر چنین نگرشی بر نظام
فکــری تصمیمگیران و تصمیمســازان جامعه حاکم شــود
آن گاه تصمیمات و اقداماتی که موجب رشد تولید و افزایش
اشتغال و رفاه در جامعه می شود، معروف و ثواب تلقی شده
و مورد تشویق قرار میگیرد و در مقابل سوءتدبیرها، حاکم
شدن روابط حزبی، قومی و قبیلهای و خانوادگی در انتخاب
مدیران و مسئوالن )که در ساختار اداری اجرایی کشور رایج
است(، نهی از منکر تلقی شــده و با آنها مثل دیگر منکرها
برخورد میشود. به عبارت دیگر، تغییر نظام ارزشی فعلی
براســاس رونق تولید و رفع مشکالت معیشتی مردم باعث
خواهد شــد تا تدابیر و تصمیماتی که به ایجاد فرصتهای
شغلی و یا کاهش فقر و تنگدستی مردم منجر می شوند، ثواب
تلقی شده و تشویق و حمایت شوند و در مقابل سوءتدبیرها و
تصمیمات و اقداماتی که مانع افزایش تولید و اشتغال و در
نهایت بهبود معیشت مردم می شود گناه تلقی شده و عامالن
آنها در هر رده سیاسی یا اداری تنبیه شوند آنگاه می توان
امیدوار بــود چالشهای بخــش تولید به طــور اعم و بخش
صنعت بهطور اخص در دورهای مشخص از بین برود و به این
ترتیب تولید و رفاه در کشور روندی فزاینده خواهد گرفت.
در این جا الزم اســت توضیح دهم با توجه بــه آن چه درباره
نبود نظام ارزشی تولیدگرای فوقالذکر و ساختار سیاسی
و تقسیم وظایف بین قوا و نهادهای مختلف کشور ذکر شد،
دولت نمی تواند به معنی قوه مجریه نقش چندانی در رفع
موانع و چالشهای تولید ایفا کند. بنابراین، رفع چالشهای
پیش روی تولیــد و بخش صنعت به تغییر نگــرش کل نظام
تصمیمگیر کشــور از جمله قوه مجریه نیــاز دارد. بنابراین
در صورتی که نظام ارزشی حاکم بر کشور تولیدگرا نشود،
چالشهای پیش روی بخشهای تولیدی رفع نخواهد شد
و مشکالت معیشتی و رفاهی مردم در جامعه تداوم خواهد
یافت. به نظر میرســد آن چه تاکنــون باعث شــده موانع و
چالشهای تولید، کشور را با بنبســت مواجه نکند، وجود
درآمدهای نفتی است که همیشــه خألها و سوءتدبیرهای
موجود در تصمیمات را جبران کرده و مانع از آن شده است
که مشــکالت و موانع بخشهای تولیدی مورد توجه جدی
قرار گیرد. در این میان، اما به دالیل مختلف بخش صنعت
بیش از دیگر بخشهای اقتصادی از این بی توجهی به تولید
و معیشت مردم آسیب دیده است. براساس مطالعات مکرر
در طول چهار دهه گذشــته، بخش صنعت به ندرت از همه
ظرفیتهای خود اســتفاده کرده اســت به طوری که به جز
مقاطعی محــدود، در اغلب ســالهای گذشــته بنگاههای
صنعتی به طور متوسط از حدود ۵۰درصد ظرفیت اسمی
خود استفاده کرده اند. به عبارت دیگر در شرایطی که به طور
مستمر ادعا می شود که کشور با کمبود سرمایه مواجه است،
حدود ۵۰درصد از سرمایه گذاریهای انجام شده در بخش
صنعت به دلیل سوءتدبیرها بدون اســتفاده مانده است.با
توجه به توضیحات فوق، از آن جا که مشــکالت اقتصادی و
معیشتی کشور و بنابراین چالشهای موجود در بخشهای
تولیدی ریشه در نگرشها و برداشتهای فکری و فلسفی
تصمیمگیــران و تصمیمســازان دارد، رفع آنهــا در کوتاه
مدت میسر نیست. در واقع، تا نظام ارزشی حاکم بر کشور،
تولیدگرا نشود هیچیک از چالشهای موجود در بخشهای
ســه گانه تولید در بلند مدت رفع نمی شود. به همین دلیل
معیشــت و رفاه جامعه و در نتیجه افزایش تولید و اشــتغال
باید اولویت و جایگاه باالیی در نظام فکری و فلسفی حاکم
بر تصمیمات داشته باشــد تا زمینه واقعی رفع چالشها در
عمل فراهم شــود. الزم به ذکر است که چالشهای تولید و
بخش صنعت در مطالعات متعدد، شناخته شده است و اغلب
مسئوالن اجرایی کشور با آنها آشنا هستند اما چون برای
رفع آن ً ها با برداشتی ســطحی صرفا متغیرهای اقتصادی
دســتکاری میشــوند و اقدامــات زیربنایــی در بخشهای
غیراقتصادی صــورت نمیگیــرد، چالشهــای موجود به
صورت دایم رفع نخواهند شد.

کنکاش خبر اندیمشک فردا

تعیین تکلیف محصولات تراریخته ، اولویتی غیرقابل تأخیر!

تراریخته

تعیین تکلیف محصولات تراریخته، اولویتی غیرقابل تأخیر!

با اظهارات غیرمنتظرۀ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در تأیید سلامت محصولات تراریخته(محصولات کشاورزی که در ژن آنها دستکاری صورت گرفته)، بار دیگر بحث در مورد این محصولات و خطرات آن بالا گرفته…

 

اندیمشک فردا/با اظهارات غیرمنتظرۀ عیسی کلانتری رئیس جدید سازمان حفاظت محیط زیست کشور در تأیید سلامت محصولات تراریخته(محصولات کشاورزی که در ژن آنها دستکاری صورت گرفته)، بار دیگر بحث در مورد این محصولات و خطرات آن بالا گرفته و با توجّه به گزارشات برخی از محققین سرشناس در مورد بیماری زا بودن این محصولات و مخالفت جدّی مقامات قبلی سازمان محیط زیست با ترویج آنها، از یک طرف و آزادی واردات و تولید این محصولات در کشور و عدم رعایت قانون برچسب گذاری بر آنها از طرف دیگر، چاره ای نیست جز اینکه تکلیف این مسأله هر چه زودتر روشن گردد تا مردم از اضطراب ایجاد شده رهائی یابند.

تولید محصولات تراریخته گیاهی و دامی كه با دستكاری ژنتیكی، در مقابل آفات و عوامل طبیعی مقاوم می شوند از حدود بیست سال پیش، ابتدا در آزمایشگاهها و محافل تحقیقاتی و سپس در مزارع و كشتزارها مورد توجّه قرار گرفت، لیكن از آنجا كه هنوز آثار و عوارض ناشی از مصرف اینگونه محصولات بر انسان روشن نشده و بسیاری از دانشمندان بر زیان بخش بودن كوتاه مدت و دراز مدت این مواد برای سلامتی انسان اصرار دارند، لذا تا کنون ۳۹ كشور جهان، از جمله كشورهای اتحادیهِ اروپا، ژاپن، استرالیا، روسیه و مانند آن كشت و ورود این محصولات را ممنوع كرده و حتی برخی از كشورهای تولید و صادر كننده این محصولات، از مصرف داخلی آن جلوگیری می كنند.با این وجود و در حالیكه برخی متخصصین، مستند به استدلالات علمی، با رها سازی كشت و مصرف این محصولات در داخل كشور مخالفند و مقامات سابق سازمان حفاظت محیط زیست نیز محصولات تراریخته را برای محیط زیست مضر می دانستند، دفاع ناشیانۀ و مشکوک رئیس جدید سازمان محیط زیست از بی ضرر و مفید بودن محصولات تراریخته این گمان را بوجود آورده كه گویا دولت دوازدهم با واگذاری ادارۀ امور سازمان به موافقان تراریخته، در صدد است تا به دلایلی که لابد بازهم محرمانه است، جبهۀ موافقان محصولات تراریخته را تقویت کرده و بدون توجّه به تحقیقات مفصّلی که بیماریزا و یا حداقل مشکوک بودن این محصولات را به اثبات رسانده و بدون احساس نیاز به دادن اطلاعات به مردم و جلب نظر آنان، نسبت به آزادسازی ورود و كشت اینگونه محصولات اقدام کند.

از آنجا که بیست سال پس از بکارگیری این فنّآوری هنوز بسیاری از آثار و عوارض آن ناشناخته مانده و همانطور که گفته شد در طی این سالها، کشورهای دانش بنیان صاجب نامی نیز کشت و ورود این محصولات را ممنوع کرده اند، بنظر می رسد که برای محفوظ ماندن مردم کشورمان از عوارض احتمالی مصرف این گونه محصولات بهتر آن باشد که ورود و تولید و مصرف آنها، برای مدتی ممنوع گردد و پس از مطالعات دقیق و دریافت نتایج تحقیقات سایر کشورها و به صفر رساندن خطرات احتمالی، در چارچوبی قانونی نسبت به رها سازی تولید و ورود محصولات تراریخته اقدام شود.

منبع روزنامه نورخوزستان

کنکاش خبر اندیمشک فردا

ترامپ در ماجراجویی علیه برجام منزوی خواهد شد

n82663114-71865760

استاد دانشگاه ماساچوست: ترامپ در ماجراجویی علیه برجام منزوی خواهد شد/هیلی از برجام آگاهی ندارد

اندیمشک فردا به نقل از ایرنا- کارشناس امنیت بین الملل دانشگاه ماساچوست، اتهامات بی اساس نیکی هیلی درباره نقض برجام به وسیله ایران را دلیل آشکار نا آگاهی او از جزییات این توافقنامه بین المللی دانست و گفت: ترامپ در ماجراجویی علیه برجام منزوی خواهد شد.

[استاد دانشگاه ماساچوست: ترامپ در ماجراجویی علیه برجام منزوی خواهد شد/هیلی از برجام آگاهی ندارد]

دکتر جیمز «والش» روز سه شنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا، سخنان هفته گذشته نماینده آمریکا در سازمان ملل در مورد برجام را نشانه آشکار عدم آگاهی او از جزئیات این توافقنامه بین المللی و مایه شرم دولت آمریکا دانست.
نیکی هیلی نماینده ترامپ در سازمان ملل متحد هفته گذشته در سخنانی در اندیشکده محافظه کاران آمریکایی موسوم به ‘امریکن انترپرایز اینستیتیوت’ مدعی شده بود که طبق اسناد موجود، ایران تا کنون بارها تعهدات خود را در قبال برجام نقض کرده است و برای نمونه به مواردی از افزایش تولید آب سنگین در ایران اشاره کرده بود.
دکتر والش در خصوص این ادعای هیلی گفت: این هم یکی از مواردی است که نشان می دهد نماینده ترامپ اطلاع دقیقی از مفاد این توافقنامه ندارد چرا که در غیر این صورت می دانست برجام تازمانی که ایران مازاد تولیدات آب سنگین خود را از این کشور خارج کند منعی بر تولید بیشتر آب سنگین مقرر نکرده و صرفا خواستار حفظ ذخائر آب سنگین در سطح تعیین شده است.
کارشناس مسائل امنیتی دانشگاه ماساچوست در پاسخ به این سئوال که نماینده ترامپ بر اساس چه اسناد و مدارکی این ادعا و سایر ادعاهای خود را مطرح می کند؟ افزود: با توجه به گفتارها و رفتارهای ضد و نقیض ترامپ و اطرافیان او در ۸ ماه گذشته، کاملا واضح است که آن ها و از جمله خانم هیلی، اهمیتی به مستند بودن و پایه واساس داشتن ادعاهای خود نمی دهند و هدف اصلی آن ها به راه انداختن جنجال و آشفته کردن فضا است.
والش، نیکی هیلی را یکی از جاه طلب ترین سیاستمداران محافظه کار آمریکا توصیف کرد که به گفته او در مسیر دستیابی به قدرت از هیچ اخلاقی پیروی نمی کند و افزود: او در حال حاضر در مقام بلندگوی ترامپ در این نهاد بین المللی، سعی در جلب نظر و خرسندی رئیس جمهوری خود دارد تا در صورت خروج تیلرسون از دایره اطرافیان ترامپ، جای خالی او را پر کند.
وی در مورد اتهام هیلی مبنی بر نقض برجام به وسیله ایران با استناد به سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران که در آن ها بازرسی پایگاه های نظامی ایران یک خط قرمز خوانده شده است را دلیل دیگری بر بی اطلاعی نماینده آمریکا دانست و اظهار کرد: در برجام هیچ اشاره ای به این که سخن از اقدامی به معنی انجام آن و نقض مفاد توافقنامه گرفته می شود، نیست.
کارشناس و پژوهشگر امنیت بین المللی اضافه کرد: هیلی و دولت آمریکا تنها در صورتی می توانند چنین اتهامی را به ایران بزنند که دستگاه های امنیتی آمریکا به نشانه ها و مدارکی دال بر فعالیت های مشکوکی در پایگاه های مورد نظر در ایران برخورده و این اسناد و مدارک خود را به آژانس بین المللی انرژی هسته ای ارائه داده باشند؛ علاوه بر آن، آژانس هم با موثق دانستن این اسناد،از ایران درخواستی کرده و ایران ممانعت داشته باشد.
والش ادامه داد: در غیر این صورت، طرح این ادعاها جز جنجال برانگیزی برای فراهم کردن زمینه کنار کشیدن آمریکا از این توافقنامه بین المللی، هدف دیگری را دنبال نمی کند.
از این کارشناس مسائل امنیت بین الملی می پرسم در شرایطی که جهان با بحران های متعددی رو به رو است که خروج از هر یک از آن ها به آرامش و همخوانی های سیاسی بین المللی نیاز دارد، ترامپ با چه هدفی تلاش می کند بحران دیگری را به همه این بحران ها بیفزاید؟
کارشناس امنیت انستیتوی تکنولوژی دانشگاه ماساچوست می گوید: ترامپ عملا ثابت کرده است که هیچ آگاهی و دانشی در زمینه سیاست خارجی ندارد و لذا نمی توان و نباید در تصمیم گیری ها و اظهارات او به دنبال منطق و هدف مشخصی بجز ارضای خود شیفتگی های خود گشت .
والش ادامه داد: با این همه، این احتمال را می توان داد که ترامپ در حالی که خود را درگیر بحران بی سرانجامی همچون کره شمالی کرده است، می کوشد با ایجاد سر و صدا و جنجال درباره موضوع دیگری، اذهان عمومی را از بحرانی که آشکارا قادر به حل آن نیست، منحرف کند.
وی اضافه کرد: جدای از این که ترامپ و بلندگوهای او هدف مشخصی را از این انتقادات و بهانه گیری ها دنبال بکنند یا نکنند؛ سئوال مهمی که باید از خود بپرسند این است در صورتی که ۲ سال پیش چنین توافقنامه ای به امضا نرسیده بود، الان جهان چه وضعیتی داشت.
عضو انیستیتوی مطالعات امنیتی دانشگاه ماساچوست خاطرنشان کرد: البته بعید به نظر می رسد شخصیتی همچون ترامپ قادر به تصور و تجسم این حقیقت باشد که در صورت ادامه مناقشات مربوط به برنامه های هسته ای ایران، اکنون جهان و از جمله آمریکا در چه شرایطی به سر می برد و او در مقام رئیس جمهوری این کشور چگونه قادر به حل آن می بود؟
والش تاکید کرد: به هر حال چه ترامپ و دولت او به جنجال برانگیزی های بی اساس خود در رابطه با برجام ادامه بدهند یا ندهند؛ طرف های دیگر این توافقنامه هیچ تمایلی به لطمه زدن به آن ندارند و رئیس جمهوری آمریکا در این ماجراجویی نیز تنها و منزوی خواهد ماند.
کنکاش خبر اندیمشک فردا

بانک مرکزی: مردم در نظارت بر نرخ سود بانکی ما را یاری کنند

بانک مرکزی: مردم در نظارت بر نرخ سود بانکی ما را یاری کنند

درخواست بانک مرکزی برای کمک شهروندان به نظارت بر نرخ سود بانکی..

اندیمشک فردا/به گزارش شنبه تارنمای بانک مرکزی، برخی بانک‌ها و موسسه های اعتباری در سال های اخیر تحت تاثیر فعالیت موسسه های اعتباری غیرمجاز به یک رقابت ناسالم و مخرب برای جذب سپرده از طریق اعلام نرخ‌های سود بالاتر بدون توجه به پیامدهای آن دچار شدند.
این روند مخرب ضمن افزایش بهای تمام شده پول در بانک‌ها، برای کاهش نرخ سود تسهیلات مانع شده بود که به افزایش هزینه های تولید و کاهش رقابت پذیری محصولات تولیدی منجر می شد.
بنابراین بانک مرکزی هفته گذشته‌ با ابلاغ بخشنامه هشت بندی بر اجرای دقیق مصوبات شورای پول و اعتبار تاکید کرد.
بر این اساس، بانک ها و موسسه های اعتباری موظف شدند از امروز (یازدهم شهریورماه)، نرخ سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری روزشمار را ۱۰ درصد و نرخ سود علی الحساب مدت‌دار یک‌ساله را حداکثر ۱۵ درصد تعیین کنند.
اکنون زمینه لازم برای تحقق کاهش نرخ سود بانکی فراهم شده است؛ زیرا نرخ تورم، کنترل شده و در آستانه تک‌رقمی است و تکلیف موسسه های غیرمجاز فعال در بازار غیرمتشکل پولی نیز که همواره عامل اخلال در اجرای سیاست‌های پولی و بانکی بودند، تعیین شده است.
همچنین یکی از اولویت‌ها و برنامه‌های اصلی دولت دوازدهم حمایت از تولید ملی، افزایش اشتغال و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.
بر این اساس از شبکه بانکی کشور انتظار می‌رود با اجرای دقیق سیاست‌های پولی کشور و پایبندی متعهدانه و مجدانه به آن، زمینه رونق تولید و ایجاد اشتغال را در کشور بیش از پیش فراهم کنند.
بازرسان بانک مرکزی به صورت نظام یافته و موثر نسبت بر اجرای دقیق بخشنامه اخیر نظارت می کنند.
مردم می توانند هرگونه تخلف بانک ها و موسسه های اعتباری در اجرای بخشنامه مربوط به نرخ سود، را با شماره ۲۹۹۵۴۸۵۵-۰۲۱ به بانک مرکزی اعلام کنند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رامهرمز از دستگیری حدود ۱۲۰ نفر از محکومان و محرکین نزاع پتک خبر داد.

IMG_20170820_110556

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رامهرمز از دستگیری حدود ۱۲۰ نفر از محکومان و محرکین نزاع پتک خبر داد.

قاسمی نژاد در گفت وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان از دستگیری حدود ۱۲۰ نفر از محکومان و محرکین نزاع پتک خبر داد.

وی افزود: با توجه به اینکه این نزاع دو سال پیش شروع شده و تعدادی زیادی از افراد دخیل در نزاع به حبس و تبعید محکوم شده اند لیکن با درخواست هیات‌های مختلف جهت برقراری صلح و سازش و با مصوبات شورای تامین هر دو شهرستان و استان خوزستان اجرای این آرا به تعویق افتاد و با عنایت به اعطا فرصت کافی و عدم سازش طرفین تصمیم به اجرای آرا گرفته شد.

این مقام قضایی ادامه داد: یکی از مسایلی که باعث شد درگیری و نزاع ادامه یابد تحریک طوایف توسط بعضی از افراد به ظاهر مصلح بود که با انجام کار اطلاعاتی و شناسایی افراد دخیل در تحریک دو طایفه تا کنون حدود ۱۲۰نفر از محکومین و محرکین دستگیر و روانه زندان مرکزی اهواز شده اند.

قاسمی نژاد به کلیه افرادی که مراجع زیربط احضار میشوند توصیه کرد خود را به مراجع زیربط معرفی کنند تا مشمول تخفیف مجازات شوند.

دادستان رامهرمز اضافه کرد: در صورتی که افراد موجود در لیست تهیه شده توسط جامع اطلاعاتی به احضار مراجع مربوطه توجه نکنند ولو اینکه خود را در کوه‌ها اطراف و یا شهرستان‌های دیگر مخفی کرده باشند دستگیر خواهند شد.

وی خاطر نشان کرد دستگاه‌های قضایی، نظامی و انتظامی به هیچ وجه با اخلاگران نظم و امنیت عمومی کوتاه نخواهند آمد.

http://t.me/Andimeshkefarda

;دستگیری ۶۰ نفر از محرکین نزاع رامهرمز و باغملک در سه روز گذشته

جوان اندیمشکی دادستان رامهرمز شد

;دستگیری ۶۰ نفر از محرکین نزاع رامهرمز و باغملک در سه روز گذشته
اندیمشک فردا/ به گزارش خبرگزاری میزان- دادستان عمومی و انقلاب رامهرمز از دستگیری ۶۰ نفر از محرکین نزاع رامهرمز و باغملک در سه روز گذشته خبر داد و گفت: این روند تا دستگیری کلیه محکومین ادامه خواهد داشت.

قاسمی نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان از دستگیری ۶۰ نفر از محرکین نزاع رامهرمز و باغملک در سه روز گذشته خبرداد و گفت: این روند تا دستگیری کلیه محکومین ادامه خواهد داشت.

وی افزود: با توجه به وسیع شدن حوزه نزاع پتک باغملک و کشیده شدن آن به شهرستان رامهرمز و عدم موفقیت هیات‌های صلح و عدم تمکین به قانون طرفین درگیر، فرصت صلح و سازش به پایان رسیده و با عنایت به درخواست‌های بحق مردم و جدیت مسئولان در برخورد قاطع با اخلالگران نظم و امنیت با مصوبه شورای امنیت کشور و شورای تامین استان و هر دو شهرستان این تصمیم گرفته شد.

دادستان رامهرمز با تاکید بر اینکه نظام قدرت تامین امنیت را دارد اظهار کرد: تاکنون بخاطر مصالحی و با تصمیمات مسئولان استان فرصت صلح و سازش داده شد که متاسفانه طرفین درگیر قدر این فرصت‌ها را ندانستند.

قاسمی نژاد ادامه داد: پس از هماهنگی‌های صورت گرفته مسئولان قضایی استان و هر دو شهرستان و محول شدن این موضوع به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همکاری نهاد‌های امنیتی نظامی، انتظامی و کار اطلاعاتی بسیار پیچیده ظرف ۷۲ ساعت گذشته حدود ۶۰ نفر از کسانی باعث شعله ور شدن این نزاع شده اند شناسایی و دستگیر شدند و این روند تا دستگیری کلیه محکومین ادامه خواهد داشت.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: با تلاش مسئولان در آینده‌ای نزدیک این موضوع پایان خواهد یافت.

افشای حمایت ولیعهدان سعودی و امارات از القاعده و داعش

حمایت از داعش

شبکه المیادین:
قطر، سند حمایت ولیعهدان سعودی و امارات از القاعده و داعش در یمن را فاش کرد
تهران – ایرنا – شبکه المیادین گزارش داد، افشای اسنادی از سوی قطر نشان می دهد که عربستان و امارات از تروریست های القاعده و داعش در یمن حمایت می کنند.

[قطر، سند حمایت ولیعهدان سعودی و امارات از القاعده و داعش در یمن را فاش کرد]

به گزارش ایرنا، المیادین روز چهارشنبه گزارش داد، این اسناد دیپلماتیک که از سفارت قطر در واشنگتن به بیرون درز کرده و در ۲۶ اکتبر گذشته در اختیار ‘ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی’ وزیر خارجه قطر قرار گرفته است، نشان می دهد که محمد بن سلمان ولیعهد سعودی و محمد بن زاید ولیعهد امارات از برخی سرکردگان تروریست های القاعده و داعش در یمن حمایت می کنند.
بر اساس این اسناد، معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریسم گفته است که بن سلمان و بن زاید با ‘علی ابکر الحسن’ و ‘عبدالله فیصل الاهدل’ یمنی که نامشان در فهرست آمریکایی افراد مرتبط با سازمان تروریستی القاعده است، ارتباط مداوم داشته اند.
در این اسناد جزئیاتی از فعالیت های دو سرکرده سازمان القاعده و همچنین کمک های مالی مستقیم از سوی خالد بن علی بن عبدالله الحمیدان رئیس سازمان اطلاعات و امنیت سعودی به علی ابکر برای خرید ملزومات و ارائه آن به اعضای داعش آورده شده است.
معاون وزیر دارایی آمریکا از ارتباط بن سلمان با گروه های افراطی القاعده و گروه های تروریستی دیگر بدون هماهنگی با واشنگتن ابراز نگرانی کرده است .
وی همچنین از نارضایتی واشنگتن نسبت به گسترش و توسعه القاعده در یمن و کشورهای مجاور آن سخن گفته است.
کنکاش خبر اندیمشک فردا

 

قضيه اضافه شدن حقوق‌ها در خوزستان و مناطق عملياتي

اضافه حقوق خوزستان

قضيه اضافه شدن حقوق‌ها در مناطق عملياتي چگونه شكل گرفت؟

 

اندیمشک فردا/دكتر يوسفي نماينده مردم اهواز: با تلاش و پيگيري هايي كه به منظور ايجاد نگرش مقامات به منظور جبران و رفع محروميت هاي ناشي از جنگ در استان شده سقف مزاياي بند يك ماده ۶۸ قانون مديريت به كاركنان دولت در استان خوزستان در مناطق عملياتي پرداخت مي شود…

 

دكتر يوسفي نماينده مردم اهواز، باوي و حميديه در مجلس شوراي اسلامي با تشريح ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، نويد داده كه با تلاش و پيگيري هايي كه به منظور ايجاد نگرش مقامات به منظور جبران و رفع محروميت هاي ناشي از جنگ در استان شده سقف مزاياي بند يك ماده ۶۸ قانون مديريت به كاركنان دولت در استان خوزستان در مناطق عملياتي پرداخت مي شود كه به خاطر بدي آب و هوا در حال حاضر ميزان پرداختي حقوق ۷ درصد و ۹ درصد براي كارشناسي ارشد به بالا ارتقا پيدا مي كند. مراكز غير دولتي هم موظف هستند از منابع خودشان اين افزايش سهم بدي آب وهوا را در حقوق كاركنان شان منظور كنند كه به اقتصاد خانوار ها در اقصي نقاط استان كمك شايانس مي كند.
با توجه به تخصصي بودن موضوع راوي چگونگي را از مهندس حاجتي رئيس سازمان برنامه و بودجه استان سوال كرد. ايشان ضمن تاييد كليات مطالب نماينده مردم اهواز و قدرداني از پي گيري هاي مستمر مجمع نمايندگان استان توضيح دادكه در ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنج ساله ششم كه قرار است اجرايي شود امتيازات خوبي براي مناطق عملياتي كشور ، به خصوص خوزستان در نظر گرفته شده و با وجود اعلام پايان عمليات بازسازي در چند سال پيش موضوع بازسازي مجددا در ابعاد وسيع تري تعريف شده و سعي گرديده بيشتر شهرستان ها در آن گنجانيده شوند و به كل استان تسري پيدا كند. در اين راستا سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف شده رديف جداگانه اي تعريف كند و شاخص هايي كه استان از متوسط كشور در حوزه هاي زيربنايي و اقتصاد كمبود دارد سالانه ۱۰ درصد اين شاخص ها بهبود يابند.
حاجتي اين را هم گفت كه يكي ديگر از مصوبات پرداخت سقف بدي آب و هوا در مناطق عملياتي است و با برآوردي كه انجام شد مجموع افزايش احكام هر نفر در مناطق عملياتي و با تاثير آن در اضافه كاري حداكثر ۵۰۰ هزار تومان به سقف حقوق ها افزوده خواهد شد.
به گفته حاجتي اين ماده بندهاي ديگري هم به نفع استان دارد كه از آن جمله است لايروبي اروند و احياي گمرك و بندر خرمشهر و توسعه سواحل اروند با مشاركت سازمان برنامه و بودجه و منطقه آزاد كه در ايجاد اشتغال و رونق منطقه تاثير بسزايي خواهد داشت.

کنکاش خبر اندیمشک فردا

منبع:
نورخوزستانhttp://noor-khz.ir/
خرداد ۲۲, ۱۳۹۶راوی

راه آهن تهران جنوب مسدود شد

راه آهن تهران جنوب

خروج قطار باری از خط موجب مسدود شدن راه آهن تهران -جنوب شد
اندیمشک فردا / به گزارش ایرنا- خروج چهار واگن قطار باری از خط در مسیر راه آهن ناحیه زاگرس موجب مسدود شدن راه آهن تهران – جنوب شد.

 

خروج قطار باری از خط موجب مسدود شدن راه آهن تهران -جنوب شد
به گزارش ایرنا در این حادثه که ساعت چهار صبح روز پنجشنبه رخ داد چهار واگن قطار باری حامل گندم از ریل خارج شد.
فرماندار اندیمشک به خبرنگار ایرنا گفت:این قطار حامل بار گندم بود که به علت نامعلوم از ریل خارج شده و تلاش برای بازگشایی مسیر آغاز شده است.
پیمان جهانگیری گفت:قطار باری مذکور که از اندیمشک به سمت استان لرستان در حرکت بوده در حد فاصل ایستگاه های شهبازان تله زنگ از خط خارج شده است.
وی افزود:علت این حادثه از سوی راه آهن ناحیه زاگرس در دست بررسی است.
این حادثه خسارت جانی در پی نداشت.
اداره کل راه آهن زاگرس در شمال استان خوزستان دارای ۱۲ ایستگاه با حوزه استحفاظی ۲۲۲ کیلومتر نقش مهمی در جابه جایی بار و مسافر درمحور جنوب و راه آهن سراسری ایفا می کند.
راه آهن زاگرس از محورهای پرتردد حمل و نقل ریلی کشور است.

1 2 3 4 11