بایگانی ماهانه :

سیزدهمین جشنواره تعاونی و شرکت های برتر استان با حضور شرکتهای اندیمشک

جشنواره تعاونی های برتر استان

سیزدهمین جشنواره تعاونی و شرکت های برتر استان با حضور شرکتهای اندیمشکی❇️

در مراسم سیزدهمین جشنواره تعاونی های برتر استان ‌برای اولین بار از ۳ شرکت تعاونی اندیمشک بعنوان تعاونی های برتر استانی تقدیر بعمل اورده شد.

 

جشنواره تعاونی های برتر استان
به گزارش #اندیمشک فردا در این مراسم که با حضور دکتر شریتی استاندار و نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان آیت الله حیدری و تعدادی از مسئولین استانی وکشوری برگزار گردید از ۲۴ شرکت تعاونی برتر استان خوزستان تقدیر وتجلیل بعمل اورده شد.
در این مراسم از شهرستان اندیمشک ۳ شرکت تعاوتی حضور داشتند.
شرکت مهر دشت کرخه به مدیریت منصور شرفیان صادر کننده برتر محصولات کشاورزی وارگانیک به کشورهای اسیای میانه وحوزه خلیج فارس ،شرکت تعاونی فرش دستباف زرین مهر با مدیریت سرکار خانم ثریا نجفوند واتحادیه تعاونی های کشاورزی اندیمشک با مدیریت سید امیر موسوی از تعاونی هایی که در این مراسم تجلیل بعمل اورده شد.

 

اخبار اندیمشک