بایگانی ماهانه :

انتخابات انجمن خوشنویسی شهرستان اندیمشک برگزار گردید.

انجمن خوش نویسان اندیمشک

انتخابات انجمن خوشنویسی شهرستان اندیمشک.
به گزارش خبرنگار اندیمشک فردا
انتخابات انجمن خوشنویسان شهرستان اندیمشک با حضور رئیس انجمن استان استاد رضا زدوار
رئیس ارشاد حجت الاسلام مهدوی و جمعی از خوشنویسان شهرستان برگزار گردید.
استاد میر منگره در گزارشی از عملکرد انجمن خوشنویسی اندیمشک و اشاره به برخی از مشکلات گفت: باوجود مشکلات مالی انجمن حدود بیست سال است به کارخود ادامه داده و خدمات خوش نویسی به علاقه مندان به این هنر در شهرستان ارائه نموده  وی در این خصوص با گلایه از انجمن خوشنویسی کشور افزود انجمن نتنها به شهرستان ها کمک مالی نمیکند بلکه به عناوین مختلف ما باید از صندوق ناچیز شهرستان به مرکز کمک کنیم، و همچنین تا کنون هیچ نوع کمک مالی از اداره ارشاد که متولی فرهنگ است . به این انجمن اختصاص نیافته…
در پایان با برگزاری انتخابات اعضای انجمن به شرح زیر انتخاب شدند.

(کاندید مجمع:
استاد علی امید میر منگره

(اعضای شورا:
فیروز نصیری
استاد میر منگره
مظفر اسکندری
بیژن برومند
مراد جلای

(بازرس:
امیرخادم

اندیمشک فردا  صالح بیگی